Przejdź do treści
Strona główna » Centrum Zmian Klimatu

Centrum Zmian Klimatu

  Centrum Zmian Klimatu

  Wraz z grupą przyjaciół angażujemy się w akcje, które mają na celu zniwelować skutki zmian klimatycznych w polskich miastach. Naszą misją jest pokazanie jak ogromnym problemem jest kryzys klimatyczny. Od dłuższego czasu staramy się brać czynny udział w zazielenianiu miast. Przygotowujemy projekty społeczne, które ukazują w jak prosty sposób można zmienić miasta w których żyjemy.

  Chcemy stworzyć unikatową przestrzeń – Centrum Zmian Klimatu

  Naszym celem jest stworzenie unikatowej przestrzeni na mapie Polski, która przyciąga ludzi, stając się miejscem edukacji ekologicznej i wypoczynku – Centrum Zmian Klimatu.
  Centrum będzie stanowiło przykład nowatorskiego nie tylko w skali kraju, ale i świata myślenia o klimacie. Miejsce to będzie łączyło edukację ekologiczną z nowoczesną formą prezentacji multimedialnej.

  Priorytetem działania Centrum Zmian Klimatu będzie przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej poedukację i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Chcemy wykorzystać technologię oraz najnowsze rozwiązania interaktywne do ukazania jak niebezpieczne są zmiany klimatu i jak duży wpływ mają na życie człowieka. Ponowoczesną edukację będziemy w stanie nauczyć nowe pokolenie jak złagodzić zmiany klimatu i przystosować się do nich. Będzie to miejsce, gdzie przestrzeń znajdą ludzie i idee służące budowaniu i rozwojowi świadomości ekologicznej, miejscem spotkań tych, dla których ważna jest przyszłość świata.

  Centrum Zmian Klimatu ocieplenie klimatu

  Drugie życie zabytku

  Chcemy aby Centrum Zmian Klimatu mieściło się w zrewitalizowanym obiekcie poprzemysłowym. Chcemy przywrócić do życia opuszczoną i zdegradowaną część miasta. W ten sposób upiększymy przestrzeń oraz uzupełnienie ją o nowe funkcje. Chcemy wprowadzić zmiany na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało, pracowało i odpoczywało. W projekcie bardzo ważna będzie także praca z ludźmi, z lokalną społecznością.


  Nasze Centrum w naturalny sposób będzie funkcjonować połączenie ludzi i otwieranie im nowych możliwości interakcji ze środowiskiem naturalnym. Wystawa skierowana będzie do osób w każdym wieku. Chcemy ukierunkować dorosłych na prawidłową drogę myślenia o ekologii i działań proekologicznych. Wskazać potrzeby oraz błędy popełniane w dbaniu o środowisko naturalne.

  Wybierz jedną ze stref tematycznych

  W naszym Centrum Zmian Klimatu przewidujemy strefy tematyczne oraz cykliczne wystawy czasowe. To miejsce, w którym natura oraz nowoczesność idą w parze, w którym multimedia, interaktywne wystawy i technologie przeplatają się ze światem natury.

  • W jednej ze stref będzie można zobaczyć na własne oczy jaki wpływ ma zmiana klimatu na nasze życie. Na multimedialnej wystawie ukazane zostaną skutki zmian takie jak wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i wód oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu, podnoszenie się poziomu mórz, pożary oraz susze.
  Centrum Zmian Klimatu kryzys klimatyczny
  • Strefa relaksu ma na celu stworzyć przestrzeń, w której dzięki licznym roślinom złapie się świeży oddech, a szum wody oraz dźwięki lasu pomogą w zrelaksowaniu się i medytacji. Będzie to miejsce, w którym podczas lata schronisz się przed miejskim upałem, a w zimie odetchniesz czystym powietrzem.
  • Strefa miasto ma z kolei za zadanie zademonstrować jak dużym zagrożeniem jest nagminne pozbywanie się zieleni z miast. Wskażemy na zagrożenia jakie niesie za sobą szczelne betonowanie miast. Dzięki interaktywnej prezentacji będziesz mógł odczuć różnice temperatur w zielonym mieście oraz betonowym.
  • Kolejna przestrzeń to Strefa Zrównoważonego Ogrodu. Stworzona do aktywności artystycznych i spotkań. Ogród mieszany będzie stwarzał jak najlepsze warunki do rozwoju wielu gatunków roślin oraz zwierząt.
  • Przewidujemy również utworzenie edukacyjnej strefy zabaw dla dzieci i młodzieży.

  Mamy nadzieję, że zainteresuje Was nasz pomysł.