Przejdź do treści
Strona główna » Działania dla klimatu

Działania dla klimatu

Angażujemy się w działania mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych w miastach. Nasze kluczowe działania oparte na codziennej pracy z lokalną społecznością wskazują na pilną potrzebę zmiany polityki ekologicznej w mieście. Staramy się angażować mieszkańców, firmy oraz samorządy w tworzenie bardziej świadomego otoczenia, które uwzględnia szerszą perspektywę nowoczesnego projektowania urbanistycznego i podkreśla potrzebę terenów zielonych.


Naszą misją jest przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i dotarcie do jak największej liczby osób. Staramy się promować ideę zielonych miast, proponujemy zagospodarowanie wybetonowanych lub pustych miejsc roślinnością. Realizujemy projekty społeczne, które pokazują, jak mogą wyglądać przestrzenie miejskie po zielonej metamorfozie.

Zrównoważony rozwój miast.

Zostaliśmy przyjaciółmi i ambasadorami programu Komisji Europejskiej, Nowego Europejskiego Bauhausu. Promujemy działania realizowane w miastach UE w ramach adaptacji do zmian klimatu. Nasze projekty zyskały sławę w polskich mediach. Nasze prace ukazały się w prasie oraz social mediach. Współpracujemy z instytucjami kultury.

Kryzys klimatyczny i betonoza w miastach.

Projektujemy i aranżujemy zapomniane przestrzenie miejskie oraz promujemy idee zielonych miast. Naszym głównym celem jest edukacja w zakresie kryzysu klimatycznego oraz stworzenie centrum edukacyjnego promującego ekologiczne wartości. Na co dzień przygotowujemy wizualizacje i projekty, które realnie mogą wpłynąć na nasze lokalne otoczenie. Dzielimy się naszą wiedzą w zakresie zielonego projektowania, aby zaangażować zarówno obywateli, jak i władze.

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Realizujemy tzw. projekty społeczne. To darmowe wizualizacje, w których pokazujemy, jak może wyglądać miasto bez betonu. Stowarzyszenie jest otwarte dla mieszkańców, firm i instytucji społecznych, które chcą zmieniać konkretne części miasta. Przygotowujemy bezpłatne projekty zielonej oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

Dzięki naszym działaniom we Wrocławiu betonowe miejsca zyskały zieleń. Mamy realny wpływ na transformację miast w kierunku neutralności klimatycznej. Angażujemy mieszkańców, prywatnych inwestorów i inne stowarzyszenia do tworzenia bardziej przyjaznych i zielonych terenów, które zapobiegną narastającemu kryzysowi klimatycznemu.